CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM VÌ SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI

Chuyên môn giỏi

Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo. Trên 90% sinh viên tốt nghiệp Cyp có việc làm trong năm đầu tiên.

Kỹ năng đa dạng

Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết.

Đạo đức chuẩn mực

Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Lương y như từ mẫu.